Tulokset

World Visionin kummit ja muut tukijat muuttavat maailmaa joka päivä. Lahjoittajien tuella tehdään erityisesti lasten terveyteen ja ravitsemukseen sekä lastensuojeluun ja koulutukseen liittyvää työtä. Työn edistymistä ja tuloksia seurataan erittäin tarkasti.

World Vision tukijoineen mahdollisti puhtaan veden 2,86 miljoonalle ihmiselle vuosien 2013–2017 aikana. Kun keskimääräinen perhekoko toiminta-alueillamme on viisi ihmistä, tämä tarkoittaa 571 746 perhettä. Kun tämä luku jaetaan vuoden sekuntimäärällä, saadaan tulokseksi 1,09 perhettä joka 60. sekunti. Tulos on laskettu World Visionin vesi- ja hygieniatyön vuosittaisesta raportista (WASH Annual Review).

World Visionin VisionFund (mikro- eli pienlainoitustaho) tavoitti 829 002 taloutta vuonna 2016. Tämä tarkoittaa yhtä kotitaloutta joka 38. sekunti eli 1,6 kotitaloutta joka 60. sekunti. VisionFundin ohella World Visionin elinkeino- ohjelmat tavoittavat merkittävän määrän ihmisiä: vuonna 2016 nämä ohjelmat auttoivat 463 800 säästöryhmien jäsentä. Lisäksi 106 500 maanviljelijää sai koulutusta tuottavammasta ja ympäristöystävällisestä maanviljelystä. Kun lasketaan yhteen nämä avunsaajat, mikrolainoista, säästöryhmistä, maanviljelykoulutuksista ja muista köyhyyttä vähentävistä toimenpiteistä on hyötynyt yhteensä yli miljoona ihmistä eli noin kaksi kotitaloutta joka 60. sekunti.

Noin 4,9 miljoonaa lasta vuodessa saa World Visionilta ruoka-apua. Tämä tarkoittaa itseasiassa yhtä lasta joka seitsemäs sekunti. Tulos on laskettu World Visionin ruoka-apuohjelmien raportista (Food pogrammes Master Report and Summary of Annual figures).

World Visionin alueellisiin aliravitsemuksen hoito-ohjelmiin (World Vision´s community-based management of acute malnutrition (CMAM)) osallistui 2013-2017 välisenä aikana 261 028 alle 5-vuotiasta vakavasti aliravittua lasta. 89,8 % ohjelmaan osallistuneista lapsista parani.

World Visionilla on 1000 aluekehitysohjelmaa 50:ssä maassa. Luku perustuu ohjelma-alueilla asuvien kummilasten määrään sekä niiden lasten määrään, jotka hyötyvät suoraan World Visionin työstä, mutta eivät ole mukana kummiohjelmissa.

Suomalaiset auttavat World Visionin kautta yhteensä yli 400 000 aikuista ja lasta. Kaikkiaan avun
piirissä on 850 000 ihmistä (2017). Puutumme lapsia koskettavan köyhyyden syihin. Tavoitteena on
pysyvä muutos lasten ja heidän perheidensä elämässä; turvallinen lapsuus ja työkalut, joilla parantaa
omaa hyvinvointia myös tulevaisuudessa:

Tutustu myös Meibekin tuloksiin Keniassa:
https://worldvision.fi/uutiset-ja-media/ihmeesta-tuli-totta-meibekissa

Mitä toimintamaissamme tapahtui viime vuoden aikana? Lue tulokset vuosikirjeistämme: 

Uganda: https://worldvision.fi/vuosikirjeet/uganda2018

Kenia: https://worldvision.fi/vuosikirjeet/kenia2018

Kolumbia: https://worldvision.fi/vuosikirjeet/kolumbia2018

Peru: https://worldvision.fi/vuosikirjeet/peru2018

Intia: https://worldvision.fi/vuosikirjeet/intia2018

Sri Lanka: https://worldvision.fi/vuosikirjeet/srilanka2018

Kambodza: https://worldvision.fi/vuosikirjeet/kambodza2018

Lisää työmme tuloksista ja tavoitteista: